Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Poslední Akce

shromáždění společenství vlastníků jednotek 2022

školní jídelna Gymnázia Voděradská

Program: Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2021 – účetní uzávěrka. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok […]