Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Poslední Akce

shromáždění společenství vlastníků jednotek 2024

školní jídelna Gymnázia Voděradská

Program: 1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění 2. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2023 – účetní uzávěrka 3. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok 2023 4. Zpráva činnosti výboru SVJ v roce 2023 a plán na rok 2024 5. Plán investic v roce 2024 a 2025 […]

shromáždění společenství vlastníků jednotek 2023

školní jídelna Gymnázia Voděradská

Program: 1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění 2. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2022 – účetní uzávěrka 3. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok 2022 4. Zpráva činnosti výboru SVJ v roce 2022 a plán na rok 2023 5. Oprava střešního pláště domu 6. Rekonstrukce stoupaček […]

shromáždění společenství vlastníků jednotek 2022

školní jídelna Gymnázia Voděradská

Program: Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2021 – účetní uzávěrka. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok 2021. Zpráva činnosti výboru SVJ v roce 2021 a plán na rok 2022. Zpráva – audit o stavu nemovitosti byt. Domu a plán investic. Návrh […]