Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes

Poslední Akce

shromáždění společenství vlastníků jednotek 2022

školní jídelna Gymnázia Voděradská

Program: Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba skrutátora, schválení programu výročního shromáždění. Zpráva o hospodaření SVJ za rok 2021 – účetní uzávěrka. Zpráva kontrolní komise SVJ za rok 2021. Zpráva činnosti výboru SVJ v roce 2021 a plán na rok 2022. Zpráva – audit o stavu nemovitosti byt. Domu a plán investic. Návrh […]