Veřejná nabídka – výměna regulátorů diferenčního tlaku

SVJ Krupská 16-18-20 vyhlašuje veřejnou nabídku následujících prací:

Výměna regulátorů diferenčního tlaku v suterénu domu č. 16-18-20

 1. Vypuštění topného média z potrubí
 2. Demontáž tepelné izolace AMSTRONG
 3. Očištění stávajícího potrubí od rzi
 4. Celková výměna regulátorů diferenčního tlaku včetně impulsního potrubí, montáž šroubení pomocí svarů (preferovat AVP DANFOSS)
 5. Napuštění topného média, odvětrání stoupacího potrubí
 6. Nastavení regulátorů diferenčního tlaku
 7. Topná zkouška
 8. Nátěr potrubí 2 x Z, 1 x email
 9. Montáž tepelné izolace AMSTRONG lepením
 10. Práce budou prováděny za provozu bez delšího omezení dodávek tepla, maximální doba omezení je 8.00 hod (v případě topné sezony)
 11. Likvidace odpadu, úklid pracoviště a svěřených prostor
Termín ukončení veřejné nabídky – 12. 2. 2024