ODEČTY SPOTŘEBY VODY 2023

Ve dnech 26. a 31. října 2023 vždy od 18:00 hodin v pořadí vchodů 16, 18, 20 provede kontrolní komise odečty spotřeby studené a teplé užitkové vody a kontrolu plomb na měřidlech.

V souladu se Stanovami SVJ je nutné umožnit členům kontrolní komise vstup do bytu. Dvířka k vodoměrům mějte prosím otevřená, vodoměry od prachu otřené.

Náhradní termín můžete domluvit s paní Kindlovou na telefonním čísle 776 787 615.

kontrolní komise